OOK IN 2018 WILLEN WIJ HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS WEER NAAR DE MENSEN OP DE STRAAT IN VERSCHILLENDE STEDEN BRENGEN !
ALSO IN 2018 WE WANT TO BRING THE GOSPEL OF JESUS ​​CHRIST TO THE PEOPLE ON THE STREETS IN SEVERAL TOWNS !
Share by: