FOTO PAGINA:                                             ENGLISH SUBMENU 1

          DE GLORIE VAN GOD

           OP DEZE PAGINA WIL IK U IETS VAN GODS UNIEKE SCHEPPING LATEN ZIEN

                                                    Ik draag deze pagina op aan:

                                   "mijn Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid"

 

 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden    

    Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid,wordt sedert de  schepping der wereld uit Zijn werken met het

                      verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben." Romeinen 1:20

                           

En God zei: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas,

vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde;

en het gebeurde zoals God het gezegd had."    Genesis 1:11 

       

             

                            "En God zeide: Dat de aarde voortbrenge   

 wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard;

                     en het was zoals God het gezegd had." Genesis 1:24

    

"En God zei: laat ons (Vader, Zoon en Heilige Geest) mensen maken naar ons beeld,

als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte

des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het

kruipende gedierte, dat op de aarde kruipt.

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem;

man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen..."

Genesis 1:26-28a

 Het nieuwe leven van vrede met God delen,

 a Scheppend werk  bc

    Ik rust in U o Heer en zie uit naar Uw wederkomst.    

 

                               

Wilt u terug naar het hoofdmenu? klik dan op: home

Wilt u meer over God weten? Ga dan naar de eerste bijbelstudie in: menu 2

                                                                                                  

hanshofman@zeelandnet.nl >