Józsué világ evangélizáció                                                                         kurzus 1-9

    

                                          "A  GYOZELEM  ELETE"

                                                     

                                                        9. KURZUS

 

                                              Isten Szent Nemzete

 

                                                          Hans Hofman

 

Kedves Testvér / Testvérnó!

 

Volt e valamilyen élményed, átelésed Jézus Krisztussal az idó alatt amióta a 8-as

lecké megkaptad mostanáig?

Ha megtapasztalhattál igazi változást az életedben az Urral,    kérlek írd meg azt

nekem, hogy együttesen az imatársainkkal     köszönetet mondhassunk érte az

Urnak, és lehessünk bátorítva a  bizonyságaid által. Az elózó levelekben az

 "engedelmességról"   tanultunk, a "cselekvó hitról" és a "Szentlélekról".

Elnyerted a Szentlelket amikor Jézus Krisztusban hitre jutottál? Csel.­1:8 azt mondja:

"vesztek erót amikor a Szentlélek leszáll

ráto­k". A tanítványok amikor az Ur Jézussal voltak amikor elra­gadtatott a

Menybe, összejöttek és vártak és imádkoztak, meditáltak, elgondolkoztak Isten

Szaván, odaadva magukat és elkészültek a nagy igéret elfogadására amit az Ur Jézus

tett nekik. Azóta attól a pillanattól kezdve már nem Péter, Jakab stb voltak akik

beszéltek, hanem a Szentlélek. A SZENT­LELEK szólt és CSELEKEDETT rajtuk

keresztül. Igazi megta­pasztalásuk volt az Urral életükben.

De most egy második megtapasztalást nyertek:   MEGKERESZTELKEDTEK /

beteltek/ A SZENTLELEKKEL. / Ján.1:33, 14:23-26, 16:12-14, Cel.1:8, 2:16-18,

1.Ján.2:6, Csel.10:38 stb/.

 

Miért kell elnyrnünk a Szentlelket? Mi célból? Csak hogy az emberi vallásos

szükségeinket kielégítse méghozzá egy különös módon, miközben még mindig

mi sajátmagunk irányítunk mindent körülöttünk? NEM! Egy CELLAL nyerjük el és

kapjuk meg a Szent­lelket. Csak akkor ha a mi motivációnk, cselekedetünk és

szivünk vágya az hogy dicsóítsük Istent és engedelmeskedjünk Neki az  Atyának és

Jézus Krisztusnak teljes szivünkkel és hogy dicsóítsük Öt lélekben és igazságban

hit által alázatos­ságban és szentségben. Ján. 16:17-ben Jézus ezt mondja: "Ö /a

Szentlélek/ fog engem megdicsóíteni, mert Ö éntólem vesz és megfogja nyilatkoztatni

azt nektek."

Tehát azért nyeritek el a Szentlelket hogy megtudjátok hogy mi az akarata Jézusnak,

és az  Ö Atyjának, és hogy BETÖLTSÉTEK azt. De ha nem tudjuk az Ur akaratát,

akkor nem tudunk az Ö akarata szerint imádkozni és nem nyerjük el azt amit kérünk.

És amit nem TUDTOK, vagy amitek NINCS, azt NEM tudjátok gya­korlatba vinni,

másokkal megosztani. Világos példát látunk erre a Csel.

 

3:6-ban, Péter és János megtelve Szentlélekkel, egy béna koldus­sal találkoztak.

Mindent mögöttük hagytak vagyis nem volt semmi földi kincsük.

De NYERTEK VALAMIT A MENNYBÖL a pünkösd napja óta /Csel.2./.

Valami sokkal fontosabbat és drágábbat mint ezüst vagy arany, vagy bármi e

világi hatalom. Rendelkeztek a feltámadott eróvel, hatalommal amely Jézus

befejezett munkáján keresztül lett. És Péter azt mondta: "aranyom és ezüstöm

nincs nekem, HANEM AMIM VAN AZT ADOM NEKED: Jézus Krisztus Nevében

kelj fel és JARJ!"

Egy elózó leckében olvashattál a célról amelyért Jézus a földre jött. "Mert e célból

aznísten Fia kinyilatkoztatott és megjelent hogy szétrombolja a Sátán munkáját".

És Jézus munkája folytatódott! De tudjátok nagyon jól kigyakorolt és sok

 tapasztalattal rendelkezó ellenséggel van dolgunk. Nem vér és test ellenséggel,

hanem a lelki harcban harcol, - élet és halál harcban egy könyörtelen ellenség aki

mindkettóben, úgy az embereken keresztül, mint lelki halál harcon keresztül dolgozik,

démonok közremúködésével. Csak egyetlen út van arra, csak egyetlen mód hogy

legyózzük ezt az ellenséget: - hogy az Atya tökéletes akaratában járjunk mint Jézus

tette! Krisztus­ban mi többek vagyunk mint gyóztesek Altala. Róm.8:15,37.

Pál azt mondja, az 1.Tim.6:12-ben "Harcoljátok meg a hitnek szép harcát...

" Egy "Jó HARC" az a harc amely MAR GYÖZÖTT vagy MOST EPPEN VAN a

gyózelem megszerzésében! Ennek a leckének a kérdései számos fontos Ige

helyre visznek el téged, amely Ige helyek a "GYOZELMES ELET" ELófeltételeit

erósítik meg, továbbá nagyon világos tanácsokat fogsz találni, világos szabályok,

amelyeket Isten adott az Ö Igéje által és a Szentlélek által,

egy ilyen gyózelmes élet­hez.

                       

           ====================================

 

Kérdések

 

1. Mit mond Isten mit kell felöltöznünk az Ef.6:11,12-ben olvasottakszerint?

    ...........................................................................................................................

2. Miért? milyen célból kell felöltöznünk ezeket? Ef.6:11,12.

    ...........................................................................................................................

3. MIT kell TENNETEK a sötétség cselekedeteivel, mint pl. hazugság is? Ef.5:11,13.

    ...........................................................................................................................

4. Mivel legyen a ti derekatok körülövezve? Ef.6:14/a.

    ...........................................................................................................................

5. Csel.2:42-ben látjuk hogy az elsó keresztyének hogy haladtak tovább az Isten

   Igéjének tanításában az apostolok által és a tóbbi aposotol is a Szentlélek

   vezetése által. MIT MOND Pál, mit kell az efézusiaknak felfedezni és megérteni?

   Ef.5:17. ................................................................................................................

 

6. MIT kell még ezenkivü az efézusiaknak TENNI? Ef.5:20.

    ............................................................................................................................

7. MIT kell a Philippibelieknek TENNI? Phil.4:4.

   .............................................................................................................................

8. Mit kell a korintusiaknak TENNI a 2. Kor.13:5 alapján?

    ............................................................................................................................

9. Pál azt mondja: "VIZSGALJATOK MEG MAGATOKAT! Mi van a szivetekben,

   mi van az elmétekben, az érzelem világotok­ban? Mi a GYÖKERE, A MOTIVACIOJA

   és  EREDETE azoknak az érzéseknek, bizonyos gondolatoknak a szivetekben és

   elmétekben stb? Mert az 1.Pét.1:16-ban meg van írva:

   ".......................... legyetek,........................... mert én az vagyok ...........................

 

 

10. Ha megtettétek a 8-as leckében levó megbízást és a II. Móz.29. fejezetét is

     elolvastátok amely a papok felszenteléséról szól, akkor láthattátok, hogy

     ez egy nagyon szent rituálé volt, /ünnepség/ A II.Móz.29:2-ben olvasható pl.

hogy a kovásztalan kenyeret és a kovászalan kalácsot hogyan kellett megsütni.

A kovásztalan állapot az Isten tisztaságát, fedhetetlenségét szimbolizálja, ezt kellett

hogy kifejezzék ezekkel a cselekedetekkel, arra mutatván hogy ez a szentség és

tisztaság kell hogy legyen a papok életében is.

ISTEN TISZTA   és TÖKELETES SZAVA által kellett hogy átformálják az életüket,

éppúgy mint azok a kalácsok a II.Móz.29:2-ben. Az 1. Pét.2.

részben Péter a "szent papságról" beszél. Ö nem valamelyik apostolról beszél a

12 közül, hanem az " elszéledt jövevényekhez" szól ...., a "kiválasztottakhoz".

Lásd, 1.Pét.1:1,2 ! / azokhoz akik az ó engedelmességük

folytán Jézus Krisztus által a következó szolgálatokra nyer­tek elhívást: tanítványok,

pásztorok, apostolok, próféták stb - Jézus krisztus által, az elsó tanítványok és

apostolok szolgá­lata által. Azt mondja: "Ti is mint ÉLÖ KÖVEK, felépít-

tettetek lelki házzá, szent PAPSAGGA, hogy lelki áldozatokat

áldozzatok, Isten elÖtt elfogadhatót JÉZUS KRISZTUS által."

 

A II.Móz.29:2-ben, ahol a kovásztalan kenyérröl és kovásztalan

kalácsról olvasunk, azt is láthatjuk hogy, hogyan készítették   el ezeket OLAJJAL.

Nem csak hogy a tésztába belevegyítették az olajat is, de a tetejére is kentek olajat.

A Bibliában az OLAJ szimbólium. A Szentlélek szimbóliuma. És / amint mostmár

remélhetóleg megértetted/, a papok, akiket Isten maga akart, választott ki, olyan férfiak

vagy nók, kellett hogy legyenek, akik nem csak hogy be vannak telve Szentlélekkel,

hanem BEMERITKEZVE VANNAK A SZENTLÉLEKBE! Ez az egyedüli lehetóség a

100% elnyerésére Jézussal és másokkal, "egy szent nemzet, királyi papság".

A papság GYÖZELEMRÖL -GYÖZELEMRE MEGY,

LÉLEKBEN és JÉZUS KRISZTUS HATALMABAN!

Ez Isten terve és TÖKÉLETES akarata a te életed számára is. Ez az egyetlen élet

amely által a Meny és Föld Teremtóje Aki legyózött minden hatalmat és a sátán

minden erejét, meg­dicsóülhet és tisztességet vehet. /1.Pét.2:5,9, Csel.10:38,

1.Ján.2:6, Jel.12:10,11.

 

A.  Mivel lett Jézus felkenve? Csel.10:38.....................................................................

 

B.  Mit tesznek az Istentól újjászületett gyermekei?

    1 Ján.2:20. ........................................................................................................... 

 

C.  Ki, vagy mi fog benneteket megtanítani ha KRISZTUSBAN maradtok? 1.Ján.2:27.

     ...........................................................................................................................

 

11. KIALTAL adta magát Krisztus mint szeplótelen, /bún nélküli/ áldozat Istennek?

     Zsid.9:14. ............................................................................................................

 

 

  ISTEN AZ O GYÜLEKEZETET " SZENTSEGRE HIVTA EL "

 

12. Isten arra hívta el az ó Gyülekezetét, Isten gyermekeit, hogy "szentek" legyenek

     és hogy olyan módon szánják oda magukat hogy Isten "királyi" papságot

     formálhasson belólük velünk együtt. Ez csak Isten Lelke által lehetséges. /lásd

Zsid.7:16/b pl. Bár Jézus nem volt pap mert hogy olyan jól tanult volna egy biblia

iskolában, egyetemen vagy szemináriumokat tanult volna végig, de mégis "királyi

papság" volt az élete mert "BÜN NELKÜL VOLT!" kivéve hogy hasonlóan megkisértetett

mint mi! Zsid.2:17,18, 4:15. Az egyetlen dolog ami téged, mint Isten gyermekét

eltávolíthat az örök élettól és az Istennel való békességed elveheti a bún".

A bún igazságtalanság és sötétség és mint egy ajtó amelyen keresztül beléphet az

életedbe és rettenetesen legyóz. Jézus pap volt, de egy "enyészhetetlen életnek"

törvénye szerint. Zsid.7:16, 4:15. EGY VEG NELKÜLI ELET.

      Hogyan kisértetett meg Jézus a földi életében? Zsid.4:15. ........................................

      ............................................................................................................................

 

13. Olvasd el a Jacab 3:13-18-at és töltsd ki a hiányzó részeket:

     Jakab azt mondja hogy a keserú irigység és a civódás nem Istentól van,

     hanem ...................... Krisztus nélküli és ördögi, mert ahol írígység és civódás

     van, ott ............................. a gonosznak minden munkája van. De a felülról való

     bölcsesség az elóször is ................., azután, békesze­retó, méltányos, ..................,

     teli irgalmassággal és jó gyümölcsökkel elválaszthatatlan.

     De az igazság békességben vettetett azoknak akik ................ ................"

 

14.Jak.4:3-ban, Jacab a megválaszolatlan imáról beszél. Mi rosszat említ itt meg

     mint okot, ami miatt megválaszolat­ lan marad az ima? Jak.4:3.

     ...............................................................................................................................

15. Önmagátszeretó / mint: hatalom iránti vágy, anyagiak utáni motiváció, emberek

     által elismertnek, megbecsültnek lenni, - ezutáni vágyakozás.

     Röviden emberi kivánalmak amik csak veszekedést okoznak az emberek között

     és megvakítják óket. Ez mind bún és vereséget szerez.

     Minden olyan hadseregnek amelynek nemzetközi problémája van, mint amiket a

     fentiekben említettünk, az mind saját magát helyezi átok alá, Lásd, V.Móz.28-at,

     elesés. A saját eród által ez abszolút lehetetlen, hogy ellenállj az ördögnek és a

     démoni erószakainak. Tehát ha biztos akarsz lenni a bún feletti eród felól, stb,

     egytlen "KULCS" van hozzá: Milyen "kulcs" feltételt adott Jacab? Jak.4:7.  

     ...............................................................................................................................

 

     A GYÖZEDELMED AZ ENGEDEL ESSEGED MERTEKE HATAROZZA MEG!

 

Ahhoz hogy legyózzük az ellenséget, elóször is meg kell ISMER­KEDNÜNK annak

HELYEZKEDESEVEL, és STRATEGIAJAVAL amen- nyi­re csak lehetséges.

A Biblia világos látást ad nekünk / belsó látást, betekintést / azokra a tertületkre

amelyken a Sátán megpróbál vereséget hozni neked.

Tanulmányozd nagyon figyelmesen a következó pontokat a szellemeddel és elméddel

és rejtsd Iste törvényet a szivedbe, mert A GYOZELEM A TIED,

ISTEN GYERMEKEE

 

 

 

A:       A TE ERTELMED  1.Pét.1:13, Péld.19:2, 20:18, Zsolt.119:15

           GONDOLATAID.   1.Thes.5:6-8, Fil.4:8,9, Ef.4:22-24.

  

A gyózelelmedet az Isten Igéje iránti engedelmességed mértéke határozza meg,

hogy mennyire töltöd meg magad az O Igéjével, mennyit imátkozol a Szentlélek által és

a Szentl­élek vezetéséért. Az imát nem könyvekkel végezzük el, hanem a szivünkból

egy SZEMELYES KAPCSOLATBAN a te Mennyei Atyáddal. Mond el a te Mennyei

Atyádnak a gondjaidat /min­det/, problémáidat, fájdalmadat, kérdéseidet, örömöd­et,

vágyaidat stb. Amikor imátkozol. Ne engedd hogy ezek a gondok leterheljenek téged,

hanem hozz mindent Isten­hez  imában hálaadással és könyörgéssel.

Fordítsd a szemed és az elméd Ofelé.

 

B: A NYELV.       Jak.3:1-12. 1.Pét.2:1-10, Péld.18:21, 15:4, Zsolt.119:46, Róm.10:9,10,

                           Mát.12:34-37, 8:16, 7:21, Ján.17:8.

 

A gyózelmedet azok a dolgok határozzák meg, amelyek megtöltik a szive­det,

szabadelvúséged, az engedel­mességed, az Isten iránt érzett fe­lelósséged,

a készséged hogy enge­ del­meskedj Isten parancsolatának,"vall meg Isten nagy

tet­teit!!"

A Biblia azt mondja az Élet és HALAL a TE NYEL­VEDNEK HATALMABAN VANNAK!

 

C: KIVANSAGOK           Jak.4:1-10, Ef.4:22, Zsolt.119:11,80,    Titus 2:11,12,

      SZENVEDELYEK,     Ján.17:4,   1.Ján.3:21,22. Luk.12:22-34,                     

      STB.             

                 

     Jézus azt mondta: "Keressétek elószór Isten országát ...." Keressétek Isten akaratát!

     Adjátok oda magatokat, a ti  dolgaitokat az Urnak, és O teljesíti a szivetek kivánságát.

 

D: A SZELLEMED,   Ezék.18:20, Péld.18:24, 17:22, 15:13, 15:4, 14:15,

      A LELKED,          V.Móz.20:1-4, 18:9-14, Zsolt.119:14, 28,47,82,171,

      ERZELMED,        1.Ján.4:18, Ef.4:23,24, 6:16-18, Fil.1:9, 

      ERZESEID           Ján.14:27.

      stb,                   

 

Amint elóbb említettük, a gyózelmedet a SZIVED határozza meg, az ELMÉD és minden

a te hatalmadban van hogy Jézus felé irányítsd és Isten Igéje felé.

O az egyedüli Szikla amelyre ráállhatsz, amely megoltalmazhat téged minden

körülményben. "Ti pedig szeretteim épülvén a ti szentséges hitetekben,

imátkozván a Szentlélek által. Maradjatok meg az Isten szeretetében" (Judás 20.)vers.

Ha ezt GYAKORLATBA viszed, akkor azok a gyümölcsök amelyek a Gal.5:22-ben

találhatók, azok is meglesznek az életedben.

A Gyümölcök nem azért vannak, vagy fognak múködni az életedben mert olyan jó vagy,

vagy mert olyan erós vagy, hanem mert a te

ENGEDELMESSEGED megengedi Jézusnak és te magadnak hogy életed minden

területén, minden körülményeben gyózelmed lehessen.

MINDEN DICSOSEG JEZUSE !

                 

                                    IRANYITSA  GONDOLATAIT A

                     

                                              GYOZELEMRE  

  

                                                        NEM

 

                                                    KUDARC!

 

                                  LEGYEN  FEGYELMEZETT A

                  

                                   GONDOLATA  ES  ERTELMI

 

 

"100%-os egészséges gondolkodásmód értelem a gyózelem órdek­ében"

 

Egy gyózelmes gondolkodásmód megszerzése

KRISZTUSROL NEM MEGY AUTOMATIKUSAN. Ez FEGYELMEZETTSEGET

kivaln meg. Allandóan u ralkodnia kell a régi emberi természeten.

"A ki azt mondja, hogy ö benne marad, annak úgy kell járnia a mint ö járt.

"1.Ján. 2:6. "Ti pedig szeretteim, épölvén a ti szentséges hitetekben,

imádkozván Szent Lélek által, Júdás "Szentek legyetek, mert én szent vagyok"

1.Pét.1:16. "A kinek álljatok ellen, erösek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévö

atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések  telnek be. 1.Pét.5:9.

MI PEDIG NEM E VILAGNAK lelkét  vettük, hanem az Istenböl való lelket;

hogy megismerjük azokat, a miket Isten aján-dékozott nékünk.

" Mert ki érte fel az Urnak  értelmét, hogy megoktathatná öt?

BENNÜNK PEDIG KRISZTUS ERTELME VAN. 1.Kor.2:12,16.

 

 "MERT AKIKET ELEVE ISMERT, ELEVE EL IS RENDELT, HOGY AZOK AZ O

   FIANAK ABRAZATAHOZ HASONLATOSAK LEGYENEK, HOGY O LEGYEN AZ

                    ELSO SZÜLÖTT SOK ATYAFI KÖZÖTT.  Róm.8:29."