Józsué világ evangélizáció

Kursus 1-9

                                                             

                                        "A GYÖZELEM ÉLETE"

 

                                                           6. LECKE

 

                                        A LEGYÖZÓTT ELLENSÉG

 

                                                                  Hans Hofman Evangélista

Kedves Barátom !

 

Miközben erre a leckére készültél, remélem, hogy az 5-ös lecke végén említett biblia

ifejezeteket elolvastad.

 

A Mózes elsó könyve és a Zsoltárokban jelzett részekben is láthattad, hogy egy

általános ember, mint te meg én, milyen különbözó körülmények között élünk.

A Zsoltár elsó fejezete az "igazakról, és az istentelenekról" beszél.

Arról az emberról aki Istennel jár tiszta szívvel, és arról, aki a testi kiváns­ágait és

elképzeléseit követi, miközben Istent megveti.

 

Az elózó leckében a "szívról" beszéltem. Minden szó és csele­kedet a "szívból"

származik. Az 1.Móz 31. részében Jákóbról olvasunk. A 31. vers ezt mondja:

"Féltem, mert azt gondol­tam......" És a 7. és 8.versekben a 32. fejezetból ezt

olvas­suk: "Jákób megijede és féltében a népet, mely vele volt, és a juhokat és

barmokat két seregre osztá. És azt gondolta, ha....".

Ezeknek a gondolatoknak az oka 20 évvel vezethetó vissza, amikor megcsalta

a testvérét és édesapját /1.Móz.27 hasonlítsd össze a János elsó levele 4:18-al.

/ 20 éven át aratta a keserú gyümölcsöket, amikor a Lábán nagybátyjánál volt, aki

istentelen ember volt. Jákób magával vitte a félel­mét és vétket, amikor

ELMENEKULT abba a távoli országba a nagybátyjához.

Azért vitte magával ezeket, mert ezek benne voltak a SZIVEBEN.Jákóbnak meg

kellett tanulnia engedelmesked­ni Istennek, és meg kellett tanulnia az igazságot.

Az 1.Móz.3­1:31-ben Jákob azt mondja: ".....féltem, mert azt GONDOLTAM, hogy

elfogod vinni a lányaimat erószakkal tólem." Tehát a félelem BORTONEBEN, amely

 magával ragadta, ELMENEKULT.

 

Isten azt gondolta, hogy az a 20 év elegendó volt ahhoz, hogy Jákóbot átformálja.

De azután ó lett valaki más búnének az ALDOZATA: a feleségének a búne, aki Lábán

lánya volt. Nem ez a konfliktus volt az oka az ó sajat

gondolatainak /szív/ 31:19 vers/. 

A 36-42 versekben ezért látjuk egy egészen más értelem állap­otában.

Itt HATALMAT használ és EROTELJES, HATAROZOTT nyelvet, azért,

mert ebben az ügyben ó IGAZ volt.

Isten tudja az igaz­ság útját, mert O látja a szivet.

Az igazság a TOKELETES SZERETET. ISTEN A SZERETET. Tehát ha felöltözteted

magad a SZERETETTEL, akkor az igazságot és húséget fog benned teremte­ni,

ha Isten gondolataival Isten fegyverzetével öltözteted fel magad,

akkor a gyümölcsök - igazság, szeretet, húség és GYOZE­LEM LESZNEK benned.

 

Ebben a leckében számos fontos Ige részlekt szeretnék me­gosztani veled,

amelyek TELJES GYOZELMET fognak adni neked Isten Fiának, a Jézus

Krisztusnak hatalmában. Vegyél egy kis idót most és nyisd meg teljesen szived

Isten munkája számára a Szentlélek által. Légy kész megengedni Istennek,

hogy egy TELJES munkát végezhessen el az életedben.

O meg fogja ta­pasztaltatni veled a TOKELETES GYOZELMET minden

körülményedben és minden kisérté­sedben.

 

 A szellem, az ember "szive", ahol minden cselekedet létréjön, gondolatok

és elmélkedések által.

 Nagyrészben meghatározók, amelynek az ember aláveti magát.­....

(istennek vagy embernek)

 

A szivet az értelmünk befolyásolja. szem, érzelem, fül stb....

 

A szív amely által a test funkcionál. /múködik/

 

KERDESEK:

 

1. Annak érdekében, hogy egy gyors és TELJES GYOZELMED lehes­sen

   minden körülményben, fontos számodra, hogy tiszta képed legyen a

   Krisztusban levó magatartásodról. Ki mentett meg téged? Kol.1:13.

   ........................................................................................................................

2. MIBOL lettél megmentve? 1:13.

    .......................................................................................................................

3. KINEK a Királyságában vagy, ha Jézussal jársz? És az O akaratában? 1:13.

    .......................................................................................................................

4. Tehát Krisztus megmentett bennünket a sátán hatalmából, és kihozott

    bennünket a sátán birodalmából, és bevitt az ISTEN BIRODALMABA.

    Ez azt jelenti, hogy a félelem börtönéból megsza­badultál, a búnök

    következményének a büntetésétól a (halától). Az Isten Királyságának

    szabadságába kerültél, Jézus Krisztus által új életet nyertél. AZ O ELETE

    eljött, hogy bennned lakoz­zon az O LELKE által. MIT nyertél a Rom.8:6

    szerint?

    ......................................................................................................................

5. Még többet nyertél. MIT nem ADHATUNK FEL, a Zsid.10:35 szerint?

    ......................................................................................................................

6. MI MINDENHEZ kell még RAGASZKODNOD? Fil.2:16.

    ......................................................................................................................

7. Milyen céllal?

    ......................................................................................................................

8. Milyen helyet tisztít meg a vér a Zsid.9:14 szerint? /Kris­ztus vére/

    ......................................................................................................................

9. MILYEN CELLAL??

    ......................................................................................................................

10. MIBEN nem vehetünk részt? Eféz.5:11.

     .....................................................................................................................

11. Mit kell TENNED ezekkel a dolgokkal?

     .....................................................................................................................

12. "FELFEDEZES" azt jelenti, hogy Isten Igéjének Fénye által nyilvánosságra

     hozni a hibáinkat, búneinket. Jézus azt mondta: "Én vagyok a világ

     VILAGOSSAGA." Az O Lelke által ugyan az a Jézus él benned mint

     egy UJJASZULETETT keresztényben. MILYEN MAGATARTAUNKNAK kell

     lenni ahhoz hogy leleplezzük a sötétsé­get és azt Jézus világosságába tegyük?

     Ef.4:20.

     ......................................................................................................................

13. Az én ó-emberem keresztre feszíttetett Krisztussal, és élek mostmár nem én,

    hanem él BENNEM A KRISZTUS. És mindaddig amíg e testben élek, az ELO

    ISTENBEN VALO HITBEN ELEK, Aki szeretett engem és magát adta érettem.

    KI az az uj élet BEN­NED, a Gal.2:20 szerint?

    ........................................................................................................................

14. MIT kell FELOLTOZNOD, hogy képes lehess a sátánnal szem­ben, az ó

      kisértéseivel szemben megállni? Ef.6:11. /6:11-18 is!/

    ........................................................................................................................

15. Miután az említett biblial részleteket tanulmányoztad, meglá­thattad

     KRISZTUSBAN A HELYEDET. Krisztusban MINDENT elnyertél, amire csak

     szükséged van, hogy mint Isten gyermeké­nek gyózedelmes életed lehessen.

     Pál úgy mutat be tégedm, mint Krisz­tus ka­tonáját. Amióta Krisztushoz tartozol,

     Isten el­lensége és a te ellenséged MINDENT megpróbál, hogy félrevezes­sen,

     megtévesszen téged, és ha lehetséges, hogy szétromboljon téged lelkileg és

     fizikailag is.

     Körülményeiden keresztül nyilatkoztatja ki magát. Sok hivó azután elkezd más

     testvéreket és nóvéreket hibáztatni. Ha ezek a testvérek és nóvérek test szerint

     élnek, akkor ók is termés­zetesen felelósek a körülményekért, azok

     eredményeiért. Igen, a történelem azt tanította hogy az egymással való

     harcoskodás nagyon kicsi vagy SEMMI megoldást sem hoz. /az elmúlt 2 ezer év

     ezt bizonyítja./

     Bármely megoldás, amely létrejött is, csak idóleges volt. Minden problémá

     GYOKERE nem a látható dolgokban keresendó, a látható világban, hanem a

     lelkiekben. Ef.6:12.

     .......................................................................................................................

16. Mi ellen kell harcolnod? Ef.6:12.

     .......................................................................................................................

17. Tehát HOL VAN a harc-tér? 6:12.

      ......................................................................................................................

18. Melyek NEM a mi fegyvereink? 2 Kor.10:4.

      ......................................................................................................................

19. A mi fegyvereink ................... Isten által az erósségek lerontására vannnak.10:4.

     

20. Most olvasd el figyelmesen. "Hogy leromboljunk minden érvelést és

     minden erósséget, ellenük állván Isten ISMERETEVEL és minden gondolatot

     foglyul ejtsünk a KRISZTUSI ENGEDELMES­SEGBEN KESZEK legyünk

     megbüntetni minden ENGEDETLENSEGET, amikor a saját ENGEDELMESSEG

     TELJESUL." 2 Kor.10:5.

 

Ebben a szövegben Isten nagyon világosan megmutatja, hogy hol van a küzdelem.

Sót, ez az érzéseken keresztül történik. A szemeden keresztül, füleden keresztül,

érzelmeiden, szagláso­don keresztül, a sátán megpróbál áthatolni az érzelmeiden,

az akaratodon, a GONDOLATAIDON, és az ERTELMEDEN, és elrabolni onnan Isten

IGEJET.

 

Az Ige, amelyet a szivedben tartottál, EROT tartalmazott a Szent Lélek munkája

által, mindaddig amíg te Isten AKARATBAN vagy. A sátán tudja, ha elrabolhatja

Isten Igéjét, akkor ZAVART okozhat benned, lelki LUSTASAGOT,

HITETLENSEGET /kétel­kedést/, vagy pedig Isten igéreteit számodra erótelenné

teszi a búnre való csalogatás által. Nem vagy tovább Isten oltalma alatt, / nem

vagy tovább abban az állapotban vagy ezeket az igéreteket betölthesse Isten/.

 

A sátán egy rabló, tolvaj, gyilkos, és hazug és csak egyetlen célja van: hogy

magát a MINDENHATO ISTEN fölé emelhesse. O csak akkor tudja mindezt

megtenni, ha te tekintetedet elfordítod Jézustól és elkezdesz a körülményekre

tekinteni.

 

De: letiporhatod kegyetlenül a lábad alá a LEGYOZOTT el­lenséget, miközben,

vagyis az által, hogy MEGKOTOZOL MINDEN biztatást, csábítást, MINDEN

gondolatot, amelyek magadban támadnak, az Isten Igéje ellen, az /Isten

ismerete ellen/ a Jézus Krisztus Nevében, és ezeket a gondolatokat JEZUS

hatalma ALA helyezed. JEZUS KRISZTUSBAN ezt a hatalmat megnyerted,

és Jézus azt AKARJA, hogy HASZNALD ezt!!

 

Használd a hatalmat az imaéletedben minden körülményre. Csak mond például,

hogy kisértve vagy,/ vagy pedig magad gondolod hogy ezt vagy azt megtegyed/.

Ezekben az esetekben HASZNALD a hatalmat és mond azt, hogy:"megkötözöm

ezt az itt meghúzódó lelket....../ ezt vagy azt a személyt/Jézus Nevében.

Mát.16:9.Látod? MIT tett Jézus NYILIAN az ellenségünkkel? Kol.2:15.

     ...................................................................................................................... 

 

21. Ha Isten Igéjéhez ragaszkodsz, a Bibliához, és HASZNALOD a hatalmat,

     amelyet Krisztus adott neked, hogy ellenállhass az ördögnek, akit Isten

     hamarosan a LABAD ALA fog TIPORNI a te ENGEDELMESSEGED által!!

     Róm.16:19-20.

     ....................................................................................................................... 

     Istentól nyerted ezt a hatalmat, hogy HASZNALJAD azt, tehát HASZNALD,

     /ugyanez a helyzet a betegségekkel kapcsolatban is gyengeségekkel, stb/ !

 

 

            DICSOSEG LEGYEN A CSODAT MUVELO JEZUS NEVENEK!!

  O A MI HATAL­MUNK A GYOZELEMRE. AZ O IGEJE ELO ES HATALOMMAL

                      TELI. O A MI OROMUNK ES BOLDOGSAGUNK.

    O A MI GYOGYITONK!! O A MI PAJZSUNK ES MELLVEDUNK!!  JEZUS EL!!!!

 

Próbáld meg az O nagy hatalmát és kegyelmét! Felsaruzván lábaitokat a békesség

evangéliumának készségével. Ef.6:15.

 

 A következó lecke elókészitéseként olvassa el: Mózes II.könyve 1-20, És az

Eféziusbeliekhez irott levelet. Tanulja meg fejb­ól: Ef.4:20-24, Gal.2:20, Gal.5:1, 5:22.

 

7 LECKE "Isten mindenható karja"