JÓZSUÉ VILÁG EVANGÉLIZÁCIÓ

 

                                   "A  GYÖZELEM  ÉLETE"

                                                 1. LECKE

                                szabadulás Jézus Krisztus által

 

                                          Evangélista  Hans Hofman  

 

Kedves Barátom!

 

Ebben az új lecke sorozatban szeretném az Isten Szava által a Bibliából

megmutatni, hogy az Isten akarata a Te számodra, hogy Neked teljes

GYOZELMED legyen a problémak, búnök, félelem és aggodalom felett.

Isten akarata, hogy gyóztes legyél minden helyzetben. Rom. 8:37.

 

Az efféle élet körül nagyom sok zavar és félreértés van annak

eredményeképpen, hogy nagyon sok ember él kudarc és aggódás

közepette. Emberi magyarázatok, értelmezések sokakat odavezetnek,

hogy az ellenséggel / a sátánnal /, kompromisszumot kötnek, és elzárják

magukat attól az élettól és békességtól, amelyet Isten ad.

Ezek a kompromisszumok leredukálják Istent egy emberi szintre, az Ö

istenségében. Ezért nagyon fontos dolog, hogy Isten Igéjét tanulmányozzuk,

és felfedezzük, hogy Isten SUPERMINDENEK FELETT VALÓ!, és az Ö

tökéletes akarata az, hogy Te békességben élj vele, és mint egy gyóztes

Vele lehessél ebben a Világban. Egy bizonyosság lehess az Ö nagy Nevére.

János Jelenésekról 12:11.

 

Olvasd el a kérdéseket gondosan és olvasd át a Biblia verseket figyelmesen.

Ha azonnal nem látod a választ, olvasd el a Biblia verset, amelyre a kérdés

szól mégegyszer, nagyon figyelve arra hogy mit mond a vers.

/ Zsoltár. 119:105. /

 

Miután megkaptuk a válaszodat, el fogjuk küldeni a következó leckét, azzal

a leckével együtt, amelyet visszaküldtél hozzánk, és mi kijavítottunk.

Fel fogod fedezni, hogy ez nem egy új tanítás, hanem Isten tiszta Igéje.

Tehát olvasd a jelzett szövegeket figyelmesen és imákozva. Mielótt

elkezded a leckét tanulmányozni, beszélj a Te mennyei Alkotóddal, és

kérd meg, hogy beszéljen hozzád az Ö Szavának kinyilatkoztatása által.

Mindig az Ur Jezus Nevében imádkozz. " És bármit kértek az én Nevemben

megadom azt, hogy az atya megdicsóíttessék a Fiúban. "János 14:13.

 Ha bármit is kértek az Én Nevemben, / Jézus / MEGTESZEM AZT.

 

Ebben a "Gyózelemnek az élete" témájú elsó leckénkben egy ilyen életnek

az alapját fogjuk elóször is fontolóra venni. Azután azokhoz az elvekhez

fordulunk, amelyeket az Ur Jézus ADOTT az Ö Szavában, a Bibliában.

Csak miután megépítettük ezeket az alapokat, lépésról-lépésre

fogunk mert jó alapok nélkül lehetetlen, hogy egy "megingathatatlan" eletünk

legyen Istennel. A Megingathatatlan élet JEZUS KRISZTUSSAL kezdódik, mert

Ö örökkévaló. Ö a kezdet és a vég. Ö az ELET ADOJA és TERVEZOJE

békességben Istennel.

 

 

KÉRDÉSEK

 

1.  Mi Isten akarata életed számára a 2.Péter 3:9 szerint?

     ...............................................................................................................

 

2.  Mi a célja annak, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, a földre, a Máté. 18:11,

     ...............................................................................................................    

     Lukács.19:10 szerint? ..............................................................................

     Zsidók.2:14-15 versei szerint? ...................................................................

 

3.  A Zsidók 2:15 a halál félelméról beszél. Mit mond az 1.János 4:18 a

     félellemmól és aggódással kapcsolatban?

     ..................................................................................................................

4.  Mi az oka a lelki halálnak, amely elválaszt bennünket az Istennel való élettól?

     Efézus.2:1-5, Esaiás.59:1,2, Ezékiel 18:20. ...................................................

 

5.  Miután a bún elválasztást hoz közöttünk és Isten között, a minden élet

     Alkotója között, és mivel a bún a félelem, az aggódás és a halál oka, KI tud

    bennünket ettól az állapottól megszabadítani és ki tud segíteni, hogy

    gyózzünk a bún felett és éljünk Isten dicsóségére az Ö békességével?

    Titus.2:11-14. .................................................................................................

    És 1.Korintus 10:13. .......................................................................................

 

6.  HOL van a harc Pál apostol szerint az Istennel való élet és halál között, a bún

     miatt? Rom.7:23, 8:1_8. .................................................................................

     Máté.15:19. ...................................................................................................

 

7.  A Róma.7:24-ben Pál apostol így kiált fel, "Ki ment meg engem?" Azután pedig

    a 25. versben meg is adja a választ hogy ki az. ..................................................

 

8.  Az elsó kérdésben láttuk, hogy mi Isten akarata a számodra.

    Mit mond Rom.8:1 ? ........................................................................................

  

9.  És mit TETT Isten érted a 32 vers szerint? ........................................................

     ......................................................................................................................

 

10. Mit igér Ö a 32. versben? ................................................................................

 

11. És mit igér a János 3:16-ban ? ........................................................................

 

12. A János 2:1-11 egy probléma volt. MIT mondott Jézus anyja, hogy mit

     tegyenek, hogy megoldják a problémát? János.2:5 ............................................

     ......................................................................................................................

 

13. Mit mond Jézus a Ján.7:37-ben ? .....................................................................

     ......................................................................................................................

     Mit mond Jézus a Máté.11:28-ban ?  ................................................................

     ......................................................................................................................

14. Milyen hívást kapunk a Józsué 24:15-ben?........................................................

 

15. Mit mond a Szentlélek, amikor Péteren keresztül szól hozzánk, hogy mit

     csináljunk ? Apostolok Cselekedete / Csel.3:19. ................................................

     .......................................................................................................................

 

16. Kire mutat Péter a Csel. 4:12-ben? ...................................................................

 

17. Pál szerint kicsoda az egyedüli közbenjáró, aki helyre tudja hozni az

     elromlott kapcsolatunkat Istennel? 1 Timóteus.2:5 ..............................................

 

18. Tehát Isten megmutatott nekünk egy világos utat, hogy megmeneküljünk

     ettól a holt élettól, a/bún által kirabolt élettól, hitetlenségtól, annak igazi

     életminóségétól/, Jézus Krisztus által. Még akkor is, ha az ember

     megpróbálkozott az O Alkotójával való elromlott kapcsolat

     helyreigazításával ilyen- olyan módon, de az emberi volt.

     Tulajdonképpen Isten visszautasít minden ilyen botladozó próbálkozást,

     mert szeret téged és azt akarja, hogy ELJ Vele igazságban.

     Mit olvasunk az Ésa. 46:5-7-ben és  a Zsolt.115:1-8-ban?

     ...................................................................................................................

     De ha a jó cselekedetek /amelyek a maguk valóságában tényleg jók/,

     képmások, fotók, vallás, stb. nem tudnak bennünket megváltani,

     és megoltalmazni, ki tud akkor, a Zsolt.115:8-18, Ján.6:40 és Mát.18:11

     versek szerint? .............................................................................................

     ....................................................................................................................

 

19. Mit olvasunk az 1.Pét.1:18,19.ben? ................................................................

 

20. Ezek az ember által választott közbenjárók által, /képmások, cselekedetek,

     és reprezentációk,/ Krisztus mint megfeszített, újból vissza va utasítva.

     Ha egy személy ezt felismeri és hallott a Jézus Krisztus által történó megváltás

     útjáról, mit kell tennie? Csel.2:37,38.

     .....................................................................................................................

21. A következó lépések olvasása, a hit és a szerinte való cselekvés által,

     az ISTEN ALTAL MUTATOTT UT ALTAL UJRA SZULETMI az élö Isten

     gyermekeként. Bizonyosság lesz az életed része az örök életben és minden

      búnöd megbocsájtásában. Egy új kezdet A Jézus Krisztus Urunk által.

 

22. Isten maga ajánlja fel nekünk az Ö Fia által a megváltást. Mit kell TENNUNK,

      hogy elnyerjük ezt a megváltást és örök életet nyerjünk? Ján.3:16.

      ....................................................................................................................

23. Mit tehetsz a Ján.1:12 szerint? .......................................................................

 

24. Hogyha Jézus Krisztus urunkat elfogadtad, akkor mit mondhatsz

     bizonyossággal, hogy mi leszel akkor? Ján.1:12.                             

     .....................................................................................................................

 

25. Mit nem tehetsz tóbbé mostmár mint Isten gyermeke? 1.Ján.1:6.

     .....................................................................................................................

 

26. Mikor nyersz megbocsájtást? 1.Ján.1:9.

     .....................................................................................................................

 

27. Mi a köv. lépés, amire a Biblia utasit mint szökségesség, miután

     elfogadtad a UR Jézust és bevallottad a búneidet? Márk 16:16, Csel.2:38,

     Csel.8:35-38. (mát.3:6.) ..................................................................................

     .....................................................................................................................

 

28. Jézus mondta: Ján.10:9? ................................................................................

     Ján.8:31,32.? .................................................................................................

     Ján.10-10.? ....................................................................................................

 

29. Mit olvasunk a Róm.10:13 ...............................................................................

     ......................................................................................................................

 

30. Isten megváltása és kegyelme tehált MINDENKIE aki. az Altala mutatott úton

     akar haladni és ót magához hivja. Elfogadtad már Jézus Ururkat?

     Mi tórténtveled, awikor elfogadtad ót? ...............................................................

     ......................................................................................................................

 

31. Ha elfogadtad ót, akkor mit mondhatsz most teljesbrajossággal magadról?

     1.Ján.5:12,13. ................................................................................................

 

  EZÉRT AZ ÚR JÉZUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ELET. Ö AZT MONDTA

     "SENKI SEM JÖHET AZ ATYÁHOZ. HANEM CSAK ÉN ÁLTALAM".

   ELNYERJÜK BÜNEINK BOCSÁNATÁT, ÖRÖKKÉ TARTÓ BÉKESSÉGET

ISTENNEL AZ ATYÁVAL JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL, AKI MAGÁT KERESZTRE

    ADTA ÉRETTÜNK, MEGHALT BÜNEINKERT ÉS BETEGSÉGEINKÉRT,

        FELTÁMADT A HALÁLBÓL HÁROM NAP UTÁN ÉS Ö MA IS ÉL.

             A FELTÁMADT ÉLET, AMELYET A GOLGOTÁN ÉLETET

                         ÁLDOZVA SZERZETT, A TIÉD IS LEHET !!

 

A második leckére való felkészülésként olvasd el a Pál apostol Kolossébeliekhez

írt levelet és János elsö levelét /1.Ján.

 

 "A  GYOZELEM  ELETE"  2. LECKE