GETUIGENISSEN    

 Op deze pagina vind u persoonlijke getuigenissen van hen die de
       "Overwinningsleven" cursus 
of een andere serie maakten
                    en hun ervaringen willen delen met anderen.

Een persoonlijk getuigenis is een persoonlijk verslag van de "persoonlijke"
geloofsbeleving en geloofservaringen van iemand die hij of zij met God heeft.
Een weergave van iemands ontmoeting en wandel met God
en Zijn wonderwerkende kracht in de mens. De wedergeboorte, het herstel van
de gebroken relatie tussen God en de mens door bekering en doop is het grootste
wonder wat God in iemands leven kan doen. Daarnaast geeft God ook getuigenis
van Zijn genade en kracht door mensen in hun lichaam aan te raken tot genezing.
_________________________________________________________________________

".....Hij heeft ook mij lief met zijn eeuwige liefde,ze hebben het dikwijls tegen mij gezegt ,maar ik kon het niet tot mij nemen ,
maar nu wel mag ik het geloven ,wat heeft Hij naar mij om gezien,en wat heeft Hij een geduld met mij gehad,
de mensen hebben mij zien veranderen en ik heb er van getuigd van Hem die mij dooralles heen mij heeft vastgehouden,ook naar mijn
kinderen toe,en dan hoop je maar weer dat ook hun in  Hem  gaan geloven.
 
Ik heb alles maar ook alles aan het kruis gebracht,toen is echt alles van mij afgevallen,toen kwam ook de genezing ,
en dat zou je dan altijd vast willen houden ,maar de duivel zit niet stil die wil graag roven wat je van Hem hebt gekregen,(daarom is het ook zo belangrijk dat we elke dag onze wapenrusting aan doen het schild van het geloof ,dat de pijlen die hij afvuurd zullen worden tegen gehouden.)
maar ik weet ook dat de Heer ook ons toetst op wie we ons vertrouwen zetten ,en dat is dan weleens beschamend,
als we er dan achter komen dat we altijd ons vertrouwen op Hem moeten stellen.
 
En wat je mij ook toe stuurde gun je ook iedereen ,ik heb het dan ook naar iedereen toe gestuurd.
 
Ga eind aug. kinderevangelisatie doen ,zetten we een tent op ,we gaan ook folderen ,en flaiers uitdelen
bij de winkels ,lijkt mij zo mooi ,maar ik vond het in het begin wel eng toen ik mij opgaf ,want dan denk je kan ik dat wel ,
Maar Hij zal mij kracht ervoor geven weet ik zeker, want eris veel voorbereidings werk voor nodig ,en gebed......."                           katrien, NL

_________________________________________________________________________
                                                                                                               
   "Zoals de Vader Mij gezonden heeft               
                                               Zo zend ik ook u" Joh.20:21
____________________________________________________________________________________
                                                         

(5.2007) Persoonlijk getuigenis:
             (om veiligheids reden voor de werker noemen we hier geen namen).

Ik groet u in de naam van onze Here en redder Jezus Christus.
Wij zijn hier zeer dankbaar voor de materialen en studies die wij mochten ontvangen.
De Bijbelstudieseries  zijn enorm behulpzaam voor de opbouw van de nieuwe
mensen onder de ..... stam die Jezus willen volgen en Hem beter willen leren kennen.
Uw gebed is ook dringend gevraagd voor de bescherming van mijn familie en mijzelf
tegen de vervolgingen en de satanische aanvallen.
Dank u en Gods zegen vanuit Burkina Faso, West-Afrika.

(4.2008)  Persoonlijk getuigenis van: Jessica Kunz

(vraag) Wil je hieronder een persoonlijk geloofsgetuigenis geven? Hoe en wanneer

ben je tot geloof gekomen? Wie is Christus voor je? Waarom wil je je laten dopen?

Mijn ouders hebben mij bij mijn geboorte Rooms Katholiek laten dopen.

We gingen trouw naar de kerk, ook heb ik mijn H. Communie en H. Vormsel gedaan.

Op mijn 18e jaar ben ik getrouwd en we kregen meteen een kind. Mijn schoonouders waren

Christelijk Evangelisch en zij hadden veel bezwaren tegen mijn Rooms Katholieke geloof.

Ik kreeg een bijbel en begon die te lezen. Het was behoorlijk moeilijk, vooral als je nooit eerder in

de bijbel gelezen hebt.

Door een druk gezinsleven en ook door de opdringerigheid waarmee een en ander gebracht werd,

heb ik mij er niet echt in verdiept. Ik ging naar de kerk, ik bad en dat was toch al meer dan voldoende?

Waarom een ander geloof aannemen?

Ik had mijn geloof bij mijn geboorte meegekregen en daar was ik tevreden mee.

In 2001, toen mijn kinderen hun eigen stekje hadden, begon ik mij echt te verdiepen in de bijbel.

Nog steeds vind ik het moeilijk. Mijn inmiddels ex-schoonmoeder stuurde mij naar De Triomfatorkapel

te Alphen aan de Rijn bij ds. Koekkoek. Het was echt fantastisch, de preken waren leerzaam en ook

vond ik het fijn dat elke zondagochtend het avondmaal gevierd werd.

Na ongeveer 8 maanden werd mijn moeder ernstig ziek en ging ik met haar naar de Rooms

Katholieke kerk. Ze vond het niets om een ander geloof aan te nemen of naar een andere kerk te gaan.

Ik, als oudste van ons gezin, ben altijd trouw gebleven aan de kerk en aan God.

Mijn andere zussen en mijn broer gingen nooit meer naar de kerk dus voelde ik mij erg

aangesproken om met mijn moeder mee te gaan. Vooral nu ze ernstig ziek was.

Ze heeft de Heer nodig, juist in deze situatie, meende ik.

In 2004 is mijn moeder overleden en ik bleef "hangen" in mijn Rooms Katholieke geloof.

Naar Alphen a/d Rijn kon ik niet meer gaan omdat ik geen auto meer had.

Maar ik kreeg een computer van mijn zoon en daarmee

kon ik ook de preken online beluisterenIk kreeg het gevoel dat ik meer wilde groeien.

Bij de Rooms Katholieke kerk vond ik geen verdere verdieping in mijn geloof.

Ik voelde mij daar wel thuis en het was gezellig met elkaar maar ik was een eenzame Christen.

Ik kon nooit met iemand praten over de bijbel of met iemand bidden.

Na een kleine zoektocht door diverse kerken kwam ik uiteindelijk in De Meerkerk.

Het is een grote gemeente en ik voelde me wel verloren. Toen kwam ik iemand tegen van de L.E.G.

te Aalsmeer. Ik dacht: misschien is dat wel iets voor mij, niet zo groot tenminste. Maar na

5 bezoeken wist ik dat ik daar niet thuis hoorde. Daarom ging ik weer terug naar De Meerkerk.

Ik volgde de introductie cursus en een paar maanden later wist ik dat ik daar moest blijven.

De miniseries die Wigle Tamboer deed, spraken me erg aan, ik groeide!

Toen heb ik mij aangemeld als aspirant lid en ging de betacursus doen. Het verlangen om gedoopt

te worden had ik al, maar door een bijbelstudie van Jozua wereldevangelisatie en de betacursus

is mijn verlangen versterkt. Een leven zonder mijn Vader in de hemel heb ik nooit gekend maar ik

ben met vallen en opstaan geworden tot wat ik  nu ben door Zijn genade, geduld en liefde. 

Ik leef echt naar mijn doop toe. Ik wil de opdracht voltooien die Jezus heeft gegeven

in de bijbel. Het is voor mij een bevestiging van mijn geloof, ik wil een oprecht kind van God zijn

en blijven. Jezus is mijn Redder, mijn Heiland.

Nu wil ik God gehoorzamen en mij volledig aan Hem geven.  

(Vraag) Kun je een bijbeltekst noemen die veel voor je betekent?

Filip. 1:6 . Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij die in u een goed werk is

               begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

De mooiste vind ik: 

1 Kor.1:30. Uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden.

                “Wie roemt, roeme in de Here.”

 (vraag) Welke personen hebben een belangrijke rol gespeeld in je (geloofs)leven en bij het

nemen van geloofsstappen? Zijn er boeken, preken, toespraken die ook een rol speelden?

Als eerste mijn schoonouders die mij achter mijn broek zaten en mij bestookten met cassettebandjes

waar preken op staan van br. Joop Malgo, br. v.d. Bijl en ds. Koekkoek.  Bij het nemen van mijn

doopbeslissing zijn het de boekjes “Tweemaal geboren” van Dr.M.R.de Haan en “de bijbel en de

doop” van ds.H.G. Koekkoek. Uit deze boekjes leerde ik dat de bijbelse doop alleen door

onderdompeling plaats vindt en dat het een opdracht is van God.

Ook een bijbelstudie van 3 maanden van Hans Hofman op http://www.joshua-worldevangelism.org was

een verrijking. Het is nooit te laat om daarmee te beginnen, ook als je denkt dat je alles al weet.

Het is een goede basis voor de rest van je leven en je houdt een

goede en georganiseerde naslagwerk aan over.

Rita Dijkers van De Meerkerk heeft mij ook bijgestaan met vragen over de betacursus

en de strijd die ik had  en paar weken geleden

Mijn persoonlijke relatie met God is intensiever geworden.


(Vraag) Wat betekent de huiskring in jouw gemeente voor je?

Wij zijn allemaal gestart in een nieuwe huiskring. We zijn 7 keer bij elkaar gekomen en je voelt de eenheid

alhoewel we elkaar nog niet goed kennen. We bidden voor elkaar en onze familie, dat doet mij goed.

Ik voel me geen “eenzame” Christen meer.

                                                                                                                               Jessica (Nederland)

_______________________________________________________________________________

(3.2006) Persoonlijk getuigenis van:  Abebayie Bitew

“De Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God” 1.Kor.2:10
Ik dank God altijd voor de genade die Hij u geeft in Jezus Christus.
Ik ben heel erg dankbaar voor de Bijbelcursus en het certificaat dat ik na het volbrengen
van de cursus ontving. Ik ben gestimuleerd de bijbel goed te bestuderen.
Nu ervaar ik meer en meer betreffende het geestelijke leven.
In mijn stad is geen fax, internet, zelfs geen tv. Daarom is het alternatief alleen radio,
zodat het verkrijgen van veel geestelijke kennis in mijn woongebied erg moeilijk is.
Ten gevolge van het hiervoor genoemde probleem heb ik geen andere kans om  geestelijke
kennis te ontvangen dan door het lezen van de bijbel
en ander christelijk onderwijsmateriaal.
Sinds de dag van mijn wedergeboorte  denk ik veel aan de wederkomst van Jezus en ik wil
meer hier over studeren in het boek Openbaringen in mijn Bijbel.
Een belangrijk bijbelvers  in de lessen  is: “Want de gezindheid van het vlees is de dood,
maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.” Rom.8:6
              Dank u!  Abebayie (Ethiopië)

_________________________________________________________________________________

(2.2004) Persoonlijke reaktie van:  Rezende Amine

In het jaar 2003-2004 heb ik uw Overwinningsleven en een aantal andere fundamentenlessen
gemaakt. Ik heb van deze lessen het volgende geleerd: Ik heb geleerd over het overwinnend
leven met  God en Zijn woord.
Het overwinnend denken. Dat gaat niet automatisch.
Ik moet strijden /wederstaan door het woord van God.
Geloof, vreugde en vrede enz. zijn dan mijn deel! 
    
                                          Rezende (Eritrea)

__________________________________________________________________________________

(1.2005) Persoonlijke reaktie van: Tesfaye Ademassu

Beste broeder Hofman en medewerkers, Ik groet u in de wonderbare nam  van onze heer en redder Jezus christus.
Dank u voor de dozen met traktaten die u zond en voor de Bijbelwerkboeken. Deze materiale zijn een grote hulp
voor ons hier in Jinka. dat God u zal zegenen in alles wat u doet....
Ik ben blij dat ik nu na een moeilijke periode door het overlijden van mijn broer de studies weer verder kan maken.
We maken deze studie gezamelijk met een groep in ons trainingscentrum... we willen uit gaan om het woord
het evangelie naar andere plaatsen te brengen. Ik dank de Heer voor u en uw hulp en bid Zijn zegen over u!
                                                                                                  De uwe in Zijn dienst: Tesfaye (Ethiopië)
______________________________________________________________________________________________