WAT WIJ GELOVEN

1. Het fundament van Jozua Wereldevangelisatie is het Woord van God de Bijbel.

2. Wij geloven dat de Bijbel het door Gods Geest geinspireerde woord van God is.

3. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is.

4. Wij geloven dat Hij naar deze aarde kwam om het verlorene te zoeken en te redden en dat Hij zichzelf voor dit  doel ook heeft gegeven op het kruis, waar hij voor onze ongerechtigheden gestorven is. Wij geloven dat Jezus in Zijn striemen ook onze ziekten en zwakheden heeft gedragen en dat wij in Zijn striemen genezing ontvingen naar geest, ziel en lichaam. Zijn offer was dus, naar Zijn woord,  voor de totale mens.

5. Wij geloven dat Hij op de derde dag na Zijn sterven is opgestaan uit de dood en leeft.

6. Wij geloven In God als schepper van hemel en aarde en van al wat daar op groeit en leeft.

7. Wij geloven in de vergeving van zonden (1.Joh.1:9)

8. Wij geloven dat een ieder die met een oprecht hart de Heer Jezus aanroept en zich laat dopen behouden        zal worden. (Rom. 10:13, Joh.1:12, Marcus 16:16.)

9. Wij geloven dat wereldevangelisatie en bijbelonderwijs een van God gegeven opdracht is. (Matt.28:19)

10. Wij geloven dat Jezus spoedig terug komt om Zijn gemeente (de opnieuw uit God geboren kinderen van God) op te halen.

11. Wij geloven in een rechtvaardig oordeel over de levenden en de doden op de dag die God bepaald heeft.

12. Wij geloven dat God de Alpha en Omega is. Dat Hij evenals Hij het eerste scheppings woord sprak, ook het laatste woord zal hebben. En dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken.