MENU       Over Jozua Wereldevangelisatie? ga verder naar beneden op deze home pagina.

      Wilt u naar de Nedelandstalige  Bijbellessen? ga naar menu 2  
          .New:   Stoer Bible support tv video NL Menu 1   1.1  12.2 
video training
Straatevangelisatie 1+2 ,3 menu 16

English about us) submenu 1   Bible lessons? Menu 3    Menu 21 Psalm 23 Faith building Menu10 ,    
          ,,           
God can use you menu 13
     ,,
   New: Stoer Bible Support TV video English 10.1 in menu
  

  CHICHEWA MALAWI, 
Menu 15                                  Hungarian / Magyarul Menu 6 Menu 6.9

Pour accéder à la version Française choisissez Menu 4       Romanian Menu 11

NOUVEAU  Néhémie Francaise Menu 12                  Lt. Español ? Menu 5)         

                                                                                                              Portugees Menu 8              
 
Photo page Gods glory NL menu 7  English 

OVER:  Jozua Wereldevangelisatie.

Stichter: Hans Hofman    
                 

Doel: de verspreiding van het woord van God, de bijbel.
Stichting Jozua werd op 20 mei 1980 in Middelburg, NL, als stichting
geregistreerd.
Het werk begon echter in 1979. Het vertonen van evangelisatiefilms,
lectuurverspreiding en openluchtevangelisatie in binnen- en buitenland.
O.a. België, Portugal en Nederland.

Via de havens van Antwerpen waar een aantal jaren op de schepen
onder zeelui en onder vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa werd
gewerkt, verplaatste het werk zich naar Oost- en later ook West- en
Centraal-Afrika en Oost-Europa. 

       

   1986-90 Havens                      1985-95 Portugal             1998-2016 Bijbelwerkboeken Oost en
                                                                                       West-Afrika,Azië,Europa. 22 landen               

                                                                                       Alle lessen uit dit boek vind u op deze site.
Zeelui en vrachtwagenchauffeurs namen hun lectuur mee naar huis en
gaven het door aan vrienden en familie.
Het gevolg was dat vele honderden een bijbelcursus aanvroegen en
meer evangelisatiefolders om te verspreiden onder vrienden enz.
Er werd reeds naar meer dan 20 landen lectuur verzonden, oa. Ethiopië,
Malawi, Nigeria, Togo, Filipijnen, enz. 

Een door Gods Geest gegeven en geleid werk groeide uit tot
WERELDEVANGELISATIE. Is dit ook niet de grote opdracht die Jezus aan
Zijn volgelingen gaf?
"Gaat heen, en maakt al de volken tot Mijn
discipelen..." Matt.28:19. Het is dan ook een geloofswerk.

   
1987-2013 Togo      1987-2005 Ethiopië                 1980-2017 België
  
    1980-2013 België + 2017 Nederland

Bijbellessen zijn naast het Nederlands in 5 talen vertaald en in vele
landen is en wordt er mee gewerkt. Nu steeds meer mensen toegang tot
het internet krijgen wil ik deze lessen ook via dit medium beschikbaar
stellen. Via het menu en de submenu's kunt u de gewenste taal vinden.

Wilt u op de studies reageren of wilt u dit werk met gebed ondersteunen,
laat het even weten <  hanshofman@zeelandnet.nl   >

            va. 1-1-2006 is Jozua wereldevangelisatie geen stichting meer,
         maar deze website blijft en het straatevangelisatiewerk gaat door.
                                                  2017
             De motor van ieder evangelisatie en onderwijswerk is gebed! 
                    Uw gebeden zijn dan ook een grote ondersteuning.    

                       GEEF HET WEBSITE ADRES EENS DOOR AAN ANDEREN!
                       < http://www.joshua-worldevangelism.org >

U vind ons ook op www.cross.tv (Hans2) en "Facebook" (Hans Hofman)